Cấp cứu 115 Hà Nội

04/05/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ : SỐ 15-TM/TTCC

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại của Trung tâm […]
24/04/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ vv: BÁO GIÁ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ

THƯ MỜI BÁO GIÁ  Về việc : Báo giá Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  ( Có văn bản đính kèm) Thư mời báo giá Bảo […]
16/04/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 12/TM-TTCC

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: May ga trải cáng, chăn hè bệnh, bệnh nhân năm 2024 tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ( […]
20/02/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 20 / TM-TTCC

THƯ MỜI  BÁO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá […]
23/01/2024

QUYẾT ĐỊNH số : 58/QĐ-TTCC

QUYẾT ĐỊNH  Về việc: Ban hành quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu ( Có văn bản đính […]
10/01/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 02/TMBG-TTCC

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc : cung cấp báo giá dịch vụ bảo trì Hề thống xử lý nước thải lỏng y tế ( Có […]
10/01/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 01/TMBG-TTCC

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: cung cấp máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải lỏng y tế  KUBOTA JOHKASOU  ( có văn bản […]
04/07/2023

Thư Cảm Ơn Của Người Dân Đến TRung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội : Bà Nguyễn Thị Lăng

THƯ CẢM ƠN  Thư Cảm ơn Của Bà Y Lăng 10.05.2023
16/05/2021

Lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế

      Ngày 12/5, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thư của gửi các cán bộ, công chức, viên chức […]
Call Now Button