Cấp cứu 115 Hà Nội

25/10/2022

KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NĂM 2022

KẾ HOẠCH Số 83/KH-TTCC Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội năm 2022   Thực hiện Quyết định […]
10/10/2022

THÔNG BÁO SỐ 91/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC NGÀY 08/09/2022 VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG […]
10/10/2022

THÔNG BÁO SỐ 90/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 38/KH-TTCC NGÀY 08/09/2022 VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG […]
10/09/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỐ 84/TB-TTCC

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022 Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày […]
29/06/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SỐ 64/TB-TTCC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Hà Nội ( địa […]
28/01/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 – TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

          Ngày 26/01/2022, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021và triển khai […]
16/05/2021

Lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế

      Ngày 12/5, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thư của gửi các cán bộ, công chức, viên chức […]
15/04/2021

Xét nghiệm SARS-COV-2 Tại TTCC 115 Hà Nội

Do đặc thù công việc phải thường tiếp xúc ngoài cộng đồng, có nguy cơ phơi nhiễm cao với SARS –  CoV- 2 trong giai đoạn […]
28/03/2021

Tin khen thưởng

Sáng ngày 29/3/2020 tại Hội nghị sơ kết công tác hàng tháng, Ts.Bs Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã […]
Call Now Button