PAHO Khuyến cáo hoạt động cấp cứu COVID-19 trước Bệnh viện.

24 giờ không ngủ và những chuyến xe ”đặc biệt”.
26/04/2020
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng từ 20/8/2019 tại PKĐK theo yêu cầu TTCC115 Hà Nội
16/07/2020

Người đáp ứng đầu tiên và nhân viên y tế liên quan đến dịch vụ cấp cứu y khoa trước bệnh viện (EMS) hoặc vận chuyển bệnh nhân tại cơ sở trong một môi trường đặc thù liên quan đến một loạt thách thức khác nhau bao gồm môi trường trước bệnh viện khó kiểm soát, vận chuyển trong một không gian kín và nguồn lực luôn thay đổi  sẽ có nhiều nguy cơ rủi ro khi tham gia chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 chính là các nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 115.

Dưới đây là tài liệu này cung cấp các hướng dẫn cho sự sẵn sàng của dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS) và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cấp cứu người nhiễm COVID-19 ở môi trường bên ngoài bệnh viện.

PAHO khuyen cao cap cuu COVID truoc Bệnh viện.

prehospital-EMS-COVID-19-recommendations- 4.4  

Call Now Button