Ban Giám Đốc

 

Giám Đốc

Nguyễn Thành

Tiến Sĩ- Bác Sĩ


Phó Giám Đốc

Trần Anh Thắng

Bác Sĩ Chuyên Khoa II


Phó Giám Đốc

Nguyễn Thành Quân

Tiến Ỹ - Bác Sĩ


 

 

Call Now Button