Đào tạo sơ cấp cứu ban đầu

  • Với đội ngũ Bác sĩ, điều dưỡng chuyên làm nhiệm vụ cấp cứu ban đầu người bệnh, chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo về kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp ….. (theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động).
  • Nếu có nhu cầu xin liên hệ số máy 024. 3826 29 52 để được đáp ứng.
Call Now Button