Phó giám đốc 2

 Học hàm, học vị: Bác sĩ chuyên khoa cấp II – Hồi sức cấp cứu.

Phân công mảng công việc:

  • Giải quyết các công việc do Giám đốc giao;
  • Trực tiếp phụ trách:
    • Công tác chuyên môn: Nghiệp vụ Y, Dược; điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn; kế hoạch; công nghệ thông tin.
    • Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiên cứu khoa học và truyền thông giáo dục sức khỏe;
    • Công tác đột xuất, đảm bảo y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra tại Hà Nội và các địa phương khác (nếu có).

Điện thoại: 04. 39335815

Email: Thanhkhan115@gmail.com