Trạm cấp cứu khu vực Hà Đông

1. Lãnh đạo:

BS: Hoàng Thị Huyền – Phó trạm trưởng – Phụ trách

2. Tổ chức nhân sự:

Trạm có 19 CBVC-LĐ:

  • Y-Bác sĩ: 06
  • Điều dưỡng: 07
  • Lái xe: 06

3. Nhiệm vụ chức năng:

  • Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Trung tâm.
  • Thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh tại cộng đồng (cấp cứu trước bệnh viện) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
  • Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

           

          Tập thể Trạm cấp cứu khu vực Hà Đông

 

Call Now Button