Cấp cứu 115 Hà Nội

17/07/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ: Vv bổ sung thay mới chăn, ga gối đệm phục vụ trực cấp cứu năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc : Mua bổ sung, thay mới chăn, vỏ chăn, ga, gối, đệm phục vụ công tác trực cấp cứu năm […]
12/06/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ : Về việc Thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Thẩm định giá gói thầu Mua sắm thiết bị y tế năm 2024 của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà […]
24/05/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ : Vv THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU IN ẤN SỔ SÁCH, TÀI LIỆU

THƯ MỜI BÁO GIÁ  Về việc: Thẩm định giá gói thầu : In ấn sổ sách, tài liệu của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội […]
24/05/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ : Vv THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU VĂN PHÒNG PHẨM

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc : Thẩm định giá Gói thầu : Văn phòng phẩm của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ( Có […]
24/05/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ : Vv THẨM ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Thẩm định giá Gói thầu : Bảo vệ an ninh trật tự của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội […]
09/05/2024

THƯ MỜI: MUA TÚI NILON PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

THƯ MỜI BÁO GIÁ       Về việc : Mua túi Nilon phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm cấp cứu […]
09/05/2024

THƯ MỜI: MUA MÁY ĐIỀU HÒA

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Mua máy điều hòa tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ( Có văn bản đính kèm) Tm báo […]
09/05/2024

THƯ MỜI: MUA BỘT GIẶT OMO

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Mua Bột giặt omo của Trung  tâm cấp cứu 115 Hà Nội  ( có văn bản đính kèm) Tm báo […]
09/05/2024

THƯ MỜI : BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MÁY ĐIỀU HÒA

THƯ MỜI BÁO GIÁ                Về việc: Bảo dưỡng định kỳ máy điều hóa tại các Phòng chức năng, Trạm […]
Call Now Button