Cấp cứu 115 Hà Nội

09/05/2024

THƯ MỜI: MUA TÚI NILON PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

THƯ MỜI BÁO GIÁ       Về việc : Mua túi Nilon phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm cấp cứu […]
09/05/2024

THƯ MỜI: MUA MÁY ĐIỀU HÒA

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Mua máy điều hòa tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ( Có văn bản đính kèm) Tm báo […]
09/05/2024

THƯ MỜI: MUA BỘT GIẶT OMO

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Mua Bột giặt omo của Trung  tâm cấp cứu 115 Hà Nội  ( có văn bản đính kèm) Tm báo […]
09/05/2024

THƯ MỜI : BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ MÁY ĐIỀU HÒA

THƯ MỜI BÁO GIÁ                Về việc: Bảo dưỡng định kỳ máy điều hóa tại các Phòng chức năng, Trạm […]
04/05/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ : SỐ 15-TM/TTCC

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại của Trung tâm […]
24/04/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ vv: BÁO GIÁ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ

THƯ MỜI BÁO GIÁ  Về việc : Báo giá Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  ( Có văn bản đính kèm) Thư mời báo giá Bảo […]
16/04/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 12/TM-TTCC

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc: May ga trải cáng, chăn hè bệnh, bệnh nhân năm 2024 tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ( […]
20/02/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 20 / TM-TTCC

THƯ MỜI  BÁO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá […]
23/01/2024

QUYẾT ĐỊNH số : 58/QĐ-TTCC

QUYẾT ĐỊNH  Về việc: Ban hành quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu ( Có văn bản đính […]
Call Now Button