Xét nghiệm SARS-COV-2 Tại TTCC 115 Hà Nội

Tin khen thưởng
28/03/2021
Lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế
16/05/2021

Do đặc thù công việc phải thường tiếp xúc ngoài cộng đồng, có nguy cơ phơi nhiễm cao với SARS –  CoV- 2 trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, việc xét nghiệm sàng lọc trong đợt dịch SARS-CoV-2 là vô cùng quan trọng đối với lực lượng cấp cứu ngoài bệnh viện.

Thực hiện kế hoạch 4594/KH-SYT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Sở Y tế  Hà Nội về việc xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS –  CoV- 2 cho nhân viên y tế và người bệnh tại bệnh viện công lập thuộc Sở Y Tế, nhằm chủ động kịp thời phát hiện sớm các trường hợp bệnh và kịp thời thực hiện các biện phát phòng chống dịch SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế và sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Y tế Hoàn Kiếm sáng ngày 13 -14/4/2021 tại Hội trường Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội  đã diễn ra hoạt động lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 cho VCNLĐ tại TTCC115 Hà Nội với  180 mẫu xét nghiệm nhân viên Trung tâm đã được lấy và có kết quả âm tính.

                          

Hình ảnh trong ngày lấy mẫu xét nghiệm    SARS-COV-2

Call Now Button