XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG

BIẾN CHỨNG THẦN KINH DO TIỂU ĐƯỜNG
Tháng Năm 16, 2017
Vì sao thí sinh ngành y không mặn mà với “cấp cứu trước bệnh viện”?
Tháng Tám 24, 2017

XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG

Tài liệu:

1. Nguyên tắc ABCD trong CC chấn thương trước viện – Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUUUZzZVFSU2dQUTA

2. Đa chấn thương – Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUckFHOUJHX3ZYMFk

3. Kiểm soát chảy máu do chấn thương – Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUX0xrcVBmS2ZSZVU