THƯ MỜI BÁO GIÁ : V.v May ga trải cáng , chăn hè Bệnh nhân năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 20 / TM-TTCC
20/02/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc: May ga trải cáng, chăn hè bệnh nhân năm 2024 tại

Trung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội.

( có văn bản đính kèm)

Thư mời báo giá Ga Chăn năm 2024

Call Now Button