BIẾN CHỨNG THẦN KINH DO TIỂU ĐƯỜNG

TIẾP CẬN BỆNH NHÂN KHÓ THỞ
Tháng Năm 16, 2017
XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG
Tháng Năm 23, 2017

BỆNH THẦN KINH ĐTĐ rất thường gặp và rất phức tạp; nguyên nhân do tăng đường huyết. Tiến triển chậm. Triệu chứng bắt đầu từ chân (bệnh thần kinh cảm giác-vận động ĐTĐ) ……

Nội dung Dowload tại đây:  https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUTFRpVWFndDBLenc