TIẾP CẬN BỆNH NHÂN KHÓ THỞ

PHÙ PHỔI CẤP
07/05/2017
BIẾN CHỨNG THẦN KINH DO TIỂU ĐƯỜNG
16/05/2017

Khó thở là một cảm giác chủ quan của người bệnh biểu hiện sự không thoải mái trong hô hấp với nhiều mức độ khác nhau, bắt
nguồn từ sự tương tác của nhiều yếu tố như sinh lý, tâm lý, xã hội và môi trường, có thể gây ra các phản ứng sinh lý và hành vi thứ
phát.

Nội dung Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUYllaeUlIMkV3VEk

Call Now Button