CẬP NHẬT CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN

CẤP CỨU PHẢN VỆ
Tháng Năm 1, 2017
CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN – CẬP NHẬT 2016
Tháng Năm 1, 2017

Ngừng tuần hoàn (Ngừng tim): là tình trạng đột ngột mất chức năng co bóp hiệu quả của cơ tim (rung thất, nhịp nhanh thất vô mạch, phân ly điện cơ, vô tâm thu).

Cập nhật cấp cứu Ngừng tuần hoàn 2016 – Dowload tại đây https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUYnhmcTZWQVpPOWM