Cấp cứu phản vệ

Phản ứng phản vệ có thể diễn ra ở bất cứ đâu với bất kỳ loại thuốc hoặc dị nguyên nào (thuốc hoặc hóa chất dùng trong chẩn đoán và điều trị, thức ăn, hóa mỹ phẩm, côn trùng đốt….)

https://drive.google.com/file/d/0B_0oS7n9rnRUeEZpX29WcEgwWHc/view

Call Now Button