CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN – CẬP NHẬT 2016

CẬP NHẬT CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN
01/05/2017
CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN – CẬP NHẬT 2017
07/05/2017

– Trên thế giới: Có > 135 triệu tử vong do ng/n tim mạch mỗi năm (tần suất mắc CHD ngày một gia tăng).
– Tổng thể, tỷ lệ hiện mắc của ngừng tim xẩy ra ngoài bệnh viện (out-of-hospital cardiac arrest) giao động từ 20-140 cas per 100.000 people.

Cấp cứu Ngừng tuần hoàn – Dowload tại đây

Call Now Button