CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN – CẬP NHẬT 2017

CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN – CẬP NHẬT 2016
Tháng Năm 1, 2017
SỬ DỤNG THUỐC VẬN MẠCH TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH
Tháng Năm 7, 2017

4 con số trong CPR chất lượng cao

Tốc độ ép tối ưu: 100-120 lần/phút
Độ sâu tối đa:        ≥ 50 mm (2”)
Nghỉ tối thiểu:       phân số ép tim >80%
Cho phép ngực giãn: không tì tay

Nội dung Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUOGhrMmo1U3dpXzA