SỬ DỤNG THUỐC VẬN MẠCH TRONG CẤP CỨU TIM MẠCH

CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN – CẬP NHẬT 2017
Tháng Năm 7, 2017
Cập nhật Chẩn đoán & Điều trị COPD theo GOLD 2017 và các Khuyến cáo
Tháng Năm 7, 2017

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THUỐC VẬN MẠCH VÀ THUỐC TĂNG CO BÓP CƠ TIM:

 Phục hồi tưới máu mô + tăng cường phân bố oxy mô ở BN trong tình trạng sốc.

 Nâng huyết áp trung bình từ đó giúp tăng cường tưới máu tạng và bảo tồn cung lượng tim giúp tưới máu tạng.

 Huyết áp trung bình từ 65 – 85 mmHg giúp tăng chỉ số tim, thể tích nhát bóp mà không ảnh hưởng tới sự tiêu thụ oxy và mức

độ toan chuyển hóa.

    Nội dung Dowload tại đây https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUbDVVMzRfZEtqUGs