THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 20 / TM-TTCC

QUYẾT ĐỊNH số : 58/QĐ-TTCC
23/01/2024
THƯ MỜI BÁO GIÁ : V.v May ga trải cáng , chăn hè Bệnh nhân năm 2024
21/02/2024

THƯ MỜI  BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ y tế

( Có văn bản đính kèm )

THƯ MỜI BÁO GIÁ TV ĐMKTKT

Call Now Button