HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN CẤP CỨU TRƯỚC BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI
Tháng Tư 21, 2017
CẤP CỨU PHẢN VỆ
Tháng Năm 1, 2017
 
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017


I. Tên hội nghị: HỘI NGHỊ Y HỌC CẤP CỨU VIỆT NAM 2017: TIẾP NHẬN VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN CẤP CỨU NẶNG

II. Thời gian: 24 – 27/4/2017

III. Địa điểm:

1. Đại học Y dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
2. Bệnh viện Trung ương Huế: Số 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
3. Trung tâm tổ chức hội nghị: Khách sạn Indochine Palace: Số 105 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

IV. Ban tổ chức:

  1. Phân hội cấp cứu Việt Nam (VSEM)
  2. Đại học Y Dược Huế
  3. Bệnh viện Trung ương Huế
  4. Liên đoàn cấp cứu quốc tế (IFEM)
  5. Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDS).

http://vsem2017.org/vn/chuong-trinh-hoi-nghi-du-kien-2017.html