HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017

ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN CẤP CỨU TRƯỚC BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI
21/04/2017
CẤP CỨU PHẢN VỆ
01/05/2017
 
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017


I. Tên hội nghị: HỘI NGHỊ Y HỌC CẤP CỨU VIỆT NAM 2017: TIẾP NHẬN VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN CẤP CỨU NẶNG

II. Thời gian: 24 – 27/4/2017

III. Địa điểm:

1. Đại học Y dược Huế: Số 6 Ngô Quyền, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
2. Bệnh viện Trung ương Huế: Số 16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
3. Trung tâm tổ chức hội nghị: Khách sạn Indochine Palace: Số 105 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

IV. Ban tổ chức:

  1. Phân hội cấp cứu Việt Nam (VSEM)
  2. Đại học Y Dược Huế
  3. Bệnh viện Trung ương Huế
  4. Liên đoàn cấp cứu quốc tế (IFEM)
  5. Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDS).

http://vsem2017.org/vn/chuong-trinh-hoi-nghi-du-kien-2017.html

 

Call Now Button