ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN CẤP CỨU TRƯỚC BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI

6 bí quyết để trẻ luôn khỏe mạnh khi thời tiết giao mùa
10/04/2017
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ Y HỌC CẤP CỨU 2017
22/04/2017

Để tạo cơ sở cho việc phát triển hệ thống mạng lưới cấp cứu và vận chuyển cấp cứu Thủ đô, đồng thời giúp cho việc sắp xếp nhân lực, tổ chức hoạt động cấp cứu 115, cũng như chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện khi có yêu cầu, chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm dịch tễ bệnh nhân cấp cứu trước bệnh viện tại Hà Nội.

 Nội dung Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUOEUxSDFjalBORmc

Call Now Button