THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 01/TMBG-TTCC

THƯ MỜI QUAN TÂM
07/12/2023
THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 02/TMBG-TTCC
10/01/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc: cung cấp máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải lỏng y tế  KUBOTA JOHKASOU 

( có văn bản chi tiết đính kèm)

Thư mời báo giá máy thổi khí hệ thống xly nc thải

 

Call Now Button