Thông báo: Sở Y tế Hà Nội tuyển dụng viên chức nghành y năm 2019

TINH THẦN NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ 27 – 7
14/07/2019
Các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
11/11/2019

Nhằm mục đích tuyển dụng, bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn y dược và chuyên môn khác vào làm việc tại các đơn vị y tế, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đủ cơ cấu và vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019.

Thông tin chi tiết và các quyết định liên quan:

Call Now Button