THÔNG BÁO SỐ 01/TB-HĐTD. Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

THÔNG BÁO SÔ 112/TB-HĐTD- Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022
07/12/2022
THÔNG BÁO SỐ 02/TB-TTCC- Về Việc Hoàn Thiện Hồ Sơ Tuyển Dụng Viên Chức năm 2022
09/01/2023
THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

 Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ – CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 05/01/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022 thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đối với 30 thí sinh, trong đó số thí sinh trúng tuyển là 25 (hai mươi lăm người). (Gửi kèm theo Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 05/01/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022.

( Có văn bản đính kèm TB số 01 vv công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại TTCC 115 Hà Nội năm 2022 )

Call Now Button