Cụm Thi đua số I ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Thư cảm ơn của người dân với trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
20/03/2018
Hãy nhớ 3 giờ đầu là thời điểm vàng để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ.
04/04/2018

Sáng ngày 30/3/2018 tại Hội trường trung tâm cấp cứu 115 Hà nội  – Đơn vị Cụm trưởng cụm Thi đua số 1 Sở Y Tế Hà Nội năm 2018 đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018.Tham dự có các đồng chí Giám đốc và trưởng, phó phòng Tổ chức cán bộ của 08 đơn vị trong cụm, Hội nghị được vinh dự đón Đồng chí Hoàng Đức Hạnh Phó Giáo Sư – Tiến sỹ – Phó giám đốc Sở Y tế Hà nội đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

        

Nhằm tạo động lực để các đơn vị, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018,  đồng thời thông qua phong trào thi đua để đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể cá nhân trong các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số I, đồng thời  phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề nghị phải tập trung khen cho các cán bộ làm việc trực tiếp.

      

Các đơn vị ký giao ước thi đua.

   Các đơn vị đã đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua. Kết thúc hội nghị các đơn vị cũng đã thống nhất thông qua các tiêu chí, thang điểm thi đua của cụm và tiến hành ký cam kết thi đua thi đua năm 2018, đại diện lãnh đạo 8 đơn vị Cụm thi đua số 1 đã cùng nhau ký giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

Danh sách các đơn vị:

  1. Trung Tâm cấp cứu 115 Hà nội.
  2. Trung tâm pháp y Hà nội.
  3. Trung tâm giám định y khoa Hà nội.
  4. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hà nội.
  5. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
  6. Trung tâm y tế dự phòng Hà nội
  7. Cơ quan văn phòng Sở y tế Hà nội.
  8. Cơ quan công đoàn nghành y tế Hà nội
Call Now Button