Vận chuyển người bệnh theo yêu cầu

Ngoài nhiệm vụ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu, Trung tâm còn cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu:

        o Từ nhà đến các cơ sở y tế.

        o Từ các cơ sở y tế về nhà.

        o Từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

        o Từ các Tỉnh về Hà Nội

Khi người bệnh có các nhu cầu trên xin gọi số máy 115 bất kể giờ nào để được phục vụ.