Trung tâm cấp cứu 115 Hà nội cấp cứu nạn nhân TNGT bị thanh sắt đâm thấu ngực.