Đội cấp cứu 3

1. Lãnh đạo:

 – BSCK I. Hoàng Văn Hải: Phó đội trưởng-Phụ trách

2. Tổ chức nhân sự:

Đội có 22 CBVC-LĐ:

  • Y-Bác sĩ: 07 (Trong đó có 01 Bác sĩ CK I)
  • Điều dưỡng: 10
  • Lái xe: 05

3. Nhiệm vụ chức năng:

  • Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Trung tâm.
  • Thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh tại cộng đồng (cấp cứu trước bệnh viện) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
  • Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

Tập thể Đội cấp cứu 3

Call Now Button