Đội cấp cứu 2

1. Lãnh đạo:

      – BSCK I. Trần Anh Thắng: Phó giám đốc-Phụ trách.
2. Tổ chức nhân sự:

Đội có 20 CBVC-LĐ:

  • Y-Bác sĩ: 05
  • Điều dưỡng: 09
  • Lái xe: 06

3. Nhiệm vụ chức năng:

  • Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Trung tâm.
  • Thực hiện nhiệm vụ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh tại cộng đồng (cấp cứu trước bệnh viện) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
  • Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

Tập thể Đội cấp cứu 2

Call Now Button