THƯ MỜI: MUA TÚI NILON PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

THƯ MỜI: MUA MÁY ĐIỀU HÒA
09/05/2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

      Về việc : Mua túi Nilon phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

( Có văn bản đính kèm)

Tm báo giá mua túi nilon năm 2024

Call Now Button