THƯ MỜI BÁO GIÁ

THÔNG BÁO SỐ 126/TB-TTCC
20/11/2023
THƯ MỜI BÁO GIÁ Số 58/TM-TTCC
05/12/2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cài đặt phần mềm quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức

của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

( có danh mục đính kèm )

thư mời phần mềm

Call Now Button