Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2019

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng từ 20/8/2019 tại PKĐK theo yêu cầu TTCC115 Hà Nội
16/07/2020
Quyết định Về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức
08/11/2020

    Thực hiện Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019. Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát kỳ tuyển dụng và các ban giúp việc Hội đồng thi tuyển để tiến hành tổ chức tuyển dụng theo quy định.

    Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 vân còn diễn biến phức tạp, mặc dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Ngành y tế Hà Nội là cơ quan thường trực công tác phòng chống dịch của Thành phố, vẫn cần phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo ngành y tế hoàn hành tố nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 theo Quyết định UBND Thành phố phê duyệt, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND Thành phố xem xét điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019.

    Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND Thành phố Hà Nội đã bàn hành Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 5019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019.

   Thông tin đầy đủ theo link dưới đây:

Kế hoạch thi tuyển viên chức 2019

Thông báo điều chỉnh thi tuyển viên chức năm 2019

Call Now Button