Thông báo tuyển dụng

Vì sao thí sinh ngành y không mặn mà với “cấp cứu trước bệnh viện”?
24/08/2017
Thư cảm ơn của người dân với trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
20/03/2018

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Hà Nội với nhiệm vụ chính là cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh. Để đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng cho phát triển hệ thống cấp cứu và vận chuyển cấp cứu, về việc tổ chức nâng cấp mở rộng hệ thống cấp cứu trước bệnh viện của Thành phố Hà Nội theo mô hình các nước tiên tiến, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân lực vào làm việc tại các đơn vị.

  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa
  • Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà nội trân trọng thông báo.

Call Now Button