THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SỐ 46/TB-TTCC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 – TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
28/01/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y Tế Hà Nội( địa chỉ số 11 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ), với nhiệm vụ chính là cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh trước bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Thực hiện các Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế haochj số 4071/KH-SYT ngày 13/9/2016 của Sở Y Tế về việc Tổ chức nâng cấp mở rộng hệ thống cấp cứu trước bệnh viện của Thành phố Hà Nội theo mô hình các nước tiên tiến ; Thực hiện Quyết định số  3643/QĐ -UBND ngày 20/8/2020 của UBDN Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội; Căn cứ Thông báo số 3750/TB-SNV ngày 16/12/2021 của Sở Nội Vụ Hà Nội về Thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022.

    Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng nhân lực, cụ thể như sau: 

 1. Bác Sĩ : 06 chỉ tiêu

 2. Y Sĩ :  02 chỉ tiêu

 3. Điều Dưỡng : 02 chỉ tiêu 

 4. Nghiệp vụ tổ chức cán bộ : 01 chỉ tiêu

 5. Hỗ trợ nghiệp vụ công tác xã hội : 01 chỉ tiêu

 6. Hỗ trợ nghiệp vụ truyền thông : 01 chỉ tiêu 

 7. Lái xe ô tô : 01 chỉ tiêu 

 8. Điều Dưỡng làm việc tại phòng  Khám Đa khoa theo yêu cầu : 01 chỉ tiêu 

( Có file đính kèm chi tiết ) 

TB số 46- Thông báo tuyển dụng

Call Now Button