Thông báo thanh lý tài sản

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
24/11/2020
Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đi vào hoạt động Trạm cấp cứu 115 khu vực Tây Hồ và Đống Đa.
07/12/2020

     Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Thông báo đến toàn thể các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trung tâm có nhu cầu mua Tài sản thanh lý của Trung tâm liên hệ với đồng chí Lã Thị Phiên – Phòng Tổ chức – Hành chính, thời gian nhận đăng ký từ ngày 03/12/2020 đến hết 14 giờ 00 phút ngày 09/12/2020.

Danh sách tài sản đính kèm: TB thanh lý tài sản

Call Now Button