THÔNG BÁO SỐ 126/TB-TTCC

THƯ MỚI BÁO GIÁ
09/11/2023
THƯ MỜI BÁO GIÁ
21/11/2023

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ôtô cứu thương Toyota Hiace TRH203L – REMDKV, BKS : 31A – 7188, năm / nước sản xuất : 2007/ Nhật Bản do

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thuộc Sở Y tế quản lý.

( Có thông báo, Phụ lục hướng dẫn đính kèm )

Thông báo số 126 – Lựa chọn đấu giá xe ôtô 31A – 7188

Call Now Button