THÔNG BÁO SỐ 02/TB-TTCC- Về Việc Hoàn Thiện Hồ Sơ Tuyển Dụng Viên Chức năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 01/TB-HĐTD. Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
07/01/2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SỐ 74/TB-TTCC
20/05/2023

THÔNG BÁO 

Về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc

tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022

 

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngsyf 25/09/2020 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ- SYT ngày 05/01/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022;

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội yêu cầu các thí sinh trúng tuyển vào viên chức làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng cụ thể : 

( Có văn bản đính kèm TB số 02- vv hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại TTCC115; 34- SYT; 09-QĐ vv công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 )

 

Call Now Button