Sở Y tế Hà Nội phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức y tế năm 2019

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019
19/02/2020
Trân trọng cảm ơn
10/04/2020

Sở Y tế Hà Nội phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức y tế năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 4595/KH-SYT ngày 18/10/2019 của Sở Y tế về việc Tổ chức triển khai Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019.

1. Về xét tuyển
– Số thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển là 424 thí sinh.
– Số thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển là 02 thí sinh.
(Có bảng tổng hợp và Danh sách trích ngang kèm theo)
2. Về thi tuyển:
– Số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển là 5.646 thí sinh
– Số thí inh không đủ điều kiện thi tuyển là 89 thí sinh
(Có bảng tổng hợp và Danh sách trích ngang kèm theo)
Dưới đây là Quyết định phê duyệt, kèm theo danh sách trích ngang (TTCC 115 Hà Nội)
Call Now Button