NGỪNG TUẦN HOÀN NGOẠI VIỆN TẠI HÀ NỘI Nghiên cứu mô tả theo mẫu Utstein

6 bí quyết để trẻ luôn khỏe mạnh khi thời tiết giao mùa
Tháng Tư 10, 2017
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN CẤP CỨU TRƯỚC BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI
Tháng Tư 21, 2017

     Để có cơ sở đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các kíp cấp 115, góp phần làm tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân NTH ngoại viện, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này.

 Nội dung Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUNkZlVGo4M1htbnc