Lịch tổ chức xét tuyển, thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội

PAHO Khuyến cáo hoạt động cấp cứu COVID-19 trước Bệnh viện.
04/05/2020
THÔNG BÁO: Về việc đấu giá vật tư thu hồi Công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
24/06/2020

         Thực hiện Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Thi tuyển viên chức vào việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019 và Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Xét tuyên viên chức làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất sắc làm việc tại các Bệnh viện tuyến Thành phố trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019;

        1. Sở Y tế thông báo dự kiến lịch tổ chức xét tuyển, thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế cụ thể trong file sau:

lịch tổ chức xét tuyển, thi tuyển viên chức

        2. Quyết định về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập thi phỏng vấn (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2019, nội dung trong file sau:

QĐ 729 phê duyệt nội dung thi phỏng vấn xét tuyển

Call Now Button