KẾ HOẠCH NGHỈ MÁT HÈ 2017

XỬ TRÍ CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG
Tháng Năm 23, 2017
Vì sao thí sinh ngành y không mặn mà với “cấp cứu trước bệnh viện”?
Tháng Tám 24, 2017

KẾ HOẠCH NGHỈ MÁT HÈ 2017

Với mục đích để toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong trong đơn vị được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham quan danh lam thắng cảnh sau một năm nỗ lực công tác; tạo sự gắn bó, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các CC, VC, NLĐ đang công tác tại đơn vị. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng Kế hoạch tổ chức nghỉ mát hè năm 2017 cho CC, VC, NLĐ của Trung tâm.

Nội dung Dowload tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B_0oS7n9rnRUNk5mSzZ3OFEzYjg