Gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Tháng Mười Một 11, 2019
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019
Tháng Một 13, 2020

SYT Thông báo gia hạn thời hạn tiếp nhận phiếu dự thi tuyển viên chức năm 2019 cho các đối tượng có trình độ đào tạo là Ý Trung cấp và trung cấp chuyên ngành Y học khác có chứng chỉ chuyển đổi. Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới.

scan0013

scan0014

scan0012