Tin tức sự kiện

29/06/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SỐ 64/TB-TTCC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Hà Nội ( địa […]
10/09/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỐ 84/TB-TTCC

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội năm 2022 Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày […]
10/10/2022

THÔNG BÁO SỐ 90/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH SỐ 38/KH-TTCC NGÀY 08/09/2022 VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG […]
10/10/2022

THÔNG BÁO SỐ 91/TB-TTCC, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG BÁO SỐ 84/TB-TTCC NGÀY 08/09/2022 VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG […]
25/10/2022

KẾ HOẠCH SỐ 83/KH-TTCC. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI NĂM 2022

KẾ HOẠCH Số 83/KH-TTCC Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội năm 2022   Thực hiện Quyết định […]
01/11/2022

THÔNG BÁO SỐ 104/TB-TTCC, THÔNG BÁO Về việc bán phế liệu, vật tư công cụ dụng cụ đã hỏng, hết khấu hao

THÔNG BÁO Về việc bán phế liệu vật tư, công cụ, dụng cụ đã hỏng, hết khấu hao Căn cứ Quyết định soo 277/QĐ-TTCC ngày 05 […]
19/11/2022

THÔNG BÁO SỐ 106 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủu điều kiện tham dự vong 2 và Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 ( xét tuyển) […]
19/11/2022

THÔNG BÁO SỐ 107 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO  Danh Sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 Thực hiện Ké hoạch số 83/KH-TTCC ngày 08/09/2022 của Trung tâm Cấp […]
20/11/2022

QUYẾT ĐỊNH SỐ 319 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VÒNG 2

Quyết Định số 319/QĐ- TTCC Về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển ( vòng 2) tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm […]
Call Now Button